AutoVerkoopSites.com

Auto verkopen en belasting betalen

30 november 2018, Blog

Met de verkoop van jouw auto en het vrijwaringsbewijs in handen, heb je officieel niets meer met de auto te maken en zullen alle kosten die er nu gemaakt moeten worden voor rekening van de nieuwe eigenaar komen. Je kunt ook nog wat geld van de verzekering toucheren en wordt de Belastingdienst automatisch via het systeem van de RDW op de hoogte gesteld van de verkoop. Deze regeling is heel belangrijk omdat de Dienst zo ook gelijk aan kan geven of je nog wat geld van hun terug zult krijgen.

Teveel betaalde belasting wordt teruggeven

Dat is nou heel handig van zo een automatisch systeem en wordt het teveel aan betaalde motorrijtuigenbelasting dus teruggestort. Het zal immers de nieuwe eigenaar moeten zijn die daar nu voor zal moeten betalen. Het gebeurt weleens dat je de acceptgiro voor de te betalen belasting al ontvangen hebt, maar de auto kort daarna van de hand doet. Het betekent daarbij geenszins dat je het bedrag niet meer zal hoeven te betalen. De teruggave geldt uitsluitend vanaf het moment dat de auto overgeschreven is. Betaal daarom het bedrag zoals aangegeven op de acceptgiro en ontvang daarna dus de restitutie. Een andere vorm van belasting waar je mogelijk ook nog aanspraak op kunt maken is de BPM (Belasting voor Personenauto’s en Motorrijtuigen).

Deze komt wel in handen van de nieuwe eigenaar

Het teveel aan betaalde BPM zal wel in handen van de nieuwe eigenaar komen. Deze zal namelijk de uitvoer moeten regelen en geldt de regeling voor de rest BPM natuurlijk alleen voor auto’s die zullen worden uitgevoerd. Naast het indienen van alle relevante stukken voor de export zoals de nummerplaten is het ook nog een vereiste dat de auto ook daadwerkelijk geregistreerd zal worden in een ander Europees land. Je kunt er echter handig gebruik van maken bij de verkoop door deze restitutie als korting op de prijs aan te bieden. De nieuwe eigenaar krijgt het geld toch wel weer terug, al zal het in sommige gevallen wel niet zo eenvoudig zijn die te overtuigen.

Bij de verkoop van een zakelijke auto aan een particulier zal je als ondernemer alsnog BTW en rest BPM over het verkoopbedrag moeten afdragen aan de Belastingdienst. Wordt de auto doorverkocht aan een andere ondernemer (het blijft dus een zakelijke auto), dan zal de rest BPM naar de nieuwe eigenaar doorgeschoven kunnen worden.

De belastingen die er teveel betaald zijn op het moment van verkoop of de export van een auto worden dus altijd keurig terugbetaald door de Belastingdienst. Het is wel belangrijk dat je in het geval van de motorrijtuigenbelasting er wel voor zorgt de laatste acceptgiro te betalen, ook wanneer je van plan bent de auto gauw te verkopen. De rest BPM komt in handen terecht van de nieuwe eigenaar, maar kan je dat enigszins compenseren met het verkoopbedrag.